Dolly Parton ”My Tennessee mountain home”

Dolly Parton kräver väl inte någon större presentation. Inte ens för någon helt novis på countrymusik. Efter otaliga samlingsskivor och greatest hits samlar nu Dolly 99 av sina låtar sedan debuten i Porter Wagoners TV-show, ”The Porter Wagoner Show”. Samlingen presenterar mycket av Dollys lite mer okända material, utan att för den skulle vara befriad…