Justin Townes Earle släpper nytt album

Man ska vara försiktig med stora ord och gester. Det tenderar att urholka dess betydelse och värde vid alltför generös användning. Så ock när det kommer till epitet. Frågan är således om man kan ha fler än en musikalisk husgud, och ändå behålla nån form av trovärdighet? Jag tror det. Inte minst om de (som…

Ryan Bingham tolkar Otis Redding

Jeansmärket Levi’s har bjudit in ett antal ”pionjärmusiker av idag” som får tolka artister vars sound har haft stor betydelse för deras egen musik. En av sing me back home’s stora hjältar Ryan Bingham är en av dessa artister. Lite oväntat möjligen har han valt Otis Reddings klassiker ”That’s how strong my love is”. Oväntat…